Overledenenzorg

Een aantal factoren spelen een rol bij een goede verzorging. De conditie van het lichaam, de doodsoorzaak, maar bovenal de wens van de nabestaanden.
Door goed te luisteren naar deze wensen, streeft Postmortale Zorg RH ernaar om de persoon zoveel mogelijk te laten lijken op wie hij of zij was bij leven. Dit draagt bij aan een waardig afscheid.

Postmortale Zorg RH verzorgt onder uw naam

Als ons team een melding ontvangt, zullen zij de overledene verzorgen als verlengstuk van uw organisatie. Op een respectvolle manier stellen wij ons voor en gaan wij te werk. Heeft u bijvoorbeeld niet direct tijd om een gesprek te voeren met nabestaanden? Dat is geen probleem. Wij kunnen alvast de verzorging uitvoeren. Achteraf informeren wij u over wat wij gedaan hebben en of er nog bijzonderheden zijn.

Deze handelingen voeren wij standaard uit:

✓ Wassen van het lichaam
✓ Kleden van het lichaam
✓ Eventuele haarverzorging
✓ Eventuele visagie

Alle technische handelingen gaan in overleg met u en met de familie. Soms komt het voor dat een lichaam snel achteruit gaat gedurende de opbaring. Schakel onze deskundigheid (ook bij twijfel) in en neem altijd contact met ons op. Als wij snel op de hoogte zijn, kunnen wij ook snel en adequaat handelen.

Reconstructie overledene

Als een overledene verwond is, kunnen wij door middel van reconstructie of restauratie het lichaam meestal (deels) weer toonbaar maken. Op deze manier kunnen nabestaanden op een waardige manier afscheid nemen. Dat draagt uiteindelijk bij aan de rouwverwerking.

Bent u op zoek naar een ervaren partner op het gebied van overledenenzorg of reconstructie? Neem dan contact met ons op.